Mobil   Site Haritası   Webmail   RSS  
Otobüs Satışı İhale İlanı
08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
12
14
16
18

İ       L      A      N

 

KARABİGA   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemize ait  1 adet taşıt, 19/08/2019 Pazartesi günü saat 15:00’da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda,  Encümen  huzurunda  2886 sayılı Kanunun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle satılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 22/08/2019 Perşembe günü  aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

2-) Satışı yapılacak taşıt:

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

DURUMU

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ/TL

( Kdv hariç )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ/TL

KDV ORANI

( % )

1

17 KK 735

OTOKAR

OTOBÜS

 (Doruk 190 S )

2011

FAAL

86.500,00

2.595,00

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-) İhale şartnamesi  her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde  görülebilir.

4-) İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

 

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A-) GERÇEK KİŞİLERDEN

1 -Yerleşim Yeri Belgesi

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tc. Kimlik Numaralı )

                3 -Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

                4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

     5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair, Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

      6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

 

B-) TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge.

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

           5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

           6-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.      

           7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair, Emlak – Tahsilat  Servisimizden  alınacak belge.

           8-İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

C-) Ortak girişim olması halinde;  Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

5-) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.


Otobüs Satışı İhale İlanı
Okunma Sayısı : 1500

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :+ Benzer Haberler
» Belediyemize Burs Başvurusu Yapacak Öğrenciler !
» Başkanımız Ahmet Elbi Öğretmenlerle Bir Araya Geldi.
» 10 KAsım Atatürk’ü Anma Günü
» 2019 Yılı Liman Tatbikatı Gerçekleşti
» Ak Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu Karabiga’da
» Belediyemizin “Ücretsiz Pazar Servis Aracı” Uygulaması Başladı
» 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karabiga’da Coşku ile Kutlandı
» Zeytinlik Mahallemizin Alt Yapı Çalışmaları Tamamlandı
» Belediye Meclisimizden “BARIŞ PINARI HAREKATI”na Destek
» Beldemizde Sondaj Çalışmaları Başladı
» Belediyemize Burs Başvurunda Bulunacak Tüm Öğrenciler
» Beldemizde “Atma-Paylaş” Projesi Hayata Geçiyor.
» Karabiga Karides’i Koruma Altında
» Başkanımız Ahmet Elbi, İlk ve Ortaokul Öğrencilerini Sevindirdi.
» Karabiga’da Bir Problem Daha Çözüme Ulaştı
» İHALE İLANI
» Çanakkale Vali Yardımcımız Abdullah Köklü Başkanımızı Ziyaret Etti
» Karabiga’da Bir Proje Daha Hayata Geçiyor
» Belediye Başkanımız Ahmet Elbi Yaz Futbol Okulunu Ziyaret Etti
» Belediye Başkanımız Ahmet ELBİ Kuran Kursu ve Camilerimizi ziyaret etti.
» İHALE İLANI
» AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan, Belediyemizi ziyaret etti.
» Belediye sosyal tesis ve otel işletmesi hakkında bilgilendirme
» İHALE İLANI
» 36. KARABİGA PRİAPOS DENİZ FESTİVALİ PROGRAMI
» BİLGİLENDİRME...
» Mavi Bayrak 2019 Yılında da Beldemizde Dalgalanacak...
» Su Ücret Tarifesinde İndirim...
» Ak Parti Milletvekilimiz Bülent Turan Beldemizi Ziyaret Etti…
» Belediye Başkanımız Ahmet ELBİ Göreve Başladı…


KARABİGA BELEDİYESİ RESMİ WEB SİTESİ   Tüm Hakları Saklıdır / Karabiga Belediyesi    1